skip to Main Content

Package Save Save

เป็นชุดประหยัด เหมาะกับห้องขนาดเล็ก มีไฟย้อมสีบรรยากาศช่วงหน้าเวทีเล็กน้อย แบบนิ่งๆเรียบๆ ไม่มีลวดลาย แล้วตัดแสงด้วยไฟเคลียร์สีวอมไวท์ เพื่อให้หน้าบ่าวสาว และผิว ยังคงเป็นสีเดิม และผ่องขึ้น ถ่ายรูปสวยงามยิ่งขึ้น
Read More

Package Full Full

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ ไฟย้อมสีบรรยากาศช่วงหน้าเวที แล้วเพิ่มไฮไลท์ ด้วยไฟบีม ด้วยการสร้างลวดลาย บนเวที หรือเพดาน (ลายดาว , ลายจุด) แล้วตัดแสงด้วยไฟเคลียร์แสงสีวอมไวท์โฟกัสไปที่เวที และเค้กเพื่อให้หน้าบ่าวสาว และผิว ยังคงเป็นสีนวลแบบเดิม และผ่องขึ้น ถ่ายรูปสวยงามยิ่งขึ้น
Read More
Back To Top